Üzleti feltételek

A GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

(a továbbiakban "GLS")

Általános Üzleti Feltételei a GLS-CsomagPont ügyfeleire és az alvállalkozói közvetlen értékesítésre vonatkozóan

Jelen Általános Üzleti Feltételek alapját a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF), valamint a CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, Geneva, 1956. május és 1978. július 15-i jegyzőkönyv, Genf) és a 2003. évi törvény a postáról képezik. A postatörvény hatálya alá tartozó szolgáltatások esetében a felügyeleti hatóság a Nemzeti Hírközlési Hatóság.

1. Bevezetés

A GLS belföldi és export integrált csomagszállítás (Tv. 3.§. 13.) és gyorsposta (Tv. 3.§. 9.2.) szolgáltatásokat végez.
A GLS kizárólag bérmentesített csomagokat továbbít, azaz a Feladó fizeti minden esetben a szolgáltatás díjait.

A GLS terméke közvetített szolgáltatást (alvállalkozói teljesítményt) tartalmaz, a GLS technológia azonban a csomagok nyomon követhetőségét a teljes folyamatban biztosítja.

2. Hatály

A jelen üzleti feltételek a GLS összes tevékenységére vonatkoznak, különösen csomagok feladására, kezelésére, átrakására, valamint csomagszállítási szolgáltatás teljesítésére Magyarországon belül, valamint nemzetközi szinten, függetlenül attól, hogy a GLS a szolgáltatást maga nyújtja, vagy harmadik személlyel végezteti.

3. A szolgáltatás terjedelme és akadályai

3.1 A GLS szállítmányozóként olyan szállítási szolgáltatásokat nyújt, amelyeket önálló fuvarozók hajtanak végre. A gazdaságos és gyors szállítást a GLS szabályozott folyamatokkal éri el: a csomagok szállítása gyűjtőrakományként történik, a szortírozás depókban, valamint az átrakási helyeken automata szállítószalagok segítségével valósul meg. A csomagokat rendszeresen szkennelik, amikor áthalad valamely átrakási helyen, a kézbesítő depóba való beérkezéskor, amikor a kézbesítő gépkocsivezetők átveszik azokat a címzetthez történő kiszállításra. A rendszer rögzíti a dátumot és a pontos időpontot. További dokumentálásra nem kerül sor a csatlakozási pontokon.

3.2 A GLS az árut (a csomag tartalmát) nem vizsgálja, és annak, illetve csomagolásának javításáért nem köteles intézkedéseket tenni.

3.3 A csomagok elhozatala a közvetlen szolgáltatást nyújtó alvállalkozók által, valamint a csomagok átvétele a GLS-CsomagPont csomagfelvevő helyeken a GLS által készített átvételi bizonylatokon kerül nyugtázásra. A csomagok csomagszámainak, súlyának, címzettjeinek, tartalmának és értékének és egyéb feltételeknek az igazolása legfeljebb a fuvarozót kötelezik, a GLS-t nem.

3.4 A GLS-CsomagPontban meghirdetett elszállítási időpontig feladott csomagokat a GLS Magyarországon és Szlovákiában általában 24 órán belül házhoz szállítja az átvevő címére. Egyéb export esetén a megadott átfutási idők tájékoztató jellegűek.
3.4.1 A GLS belföldi rendeltetésű csomagok esetén kétszer kísérli meg a kézbesítést. Export csomagok esetén a kézbesítés, a célországban üzemeltetett a címzett lakóhelyéhez közeli ParcelShop-ban is lehetséges.

3.4.2 A kézbesítés az üzleti átvevők esetében a postai érkeztetőben vagy az áruátvételnél történik.

3.4.3 A csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók mindenekelőtt a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. A csomagok kézbesítése felmentő hatállyal történik a címzett, a címzett szomszédjának vagy a címzett üzletében vagy lakásában jelen lévő személy aláírása ellenében, kivéve azt az esetet, ha indokolt kétségek merülnek fel a fenti személyek átvételi jogosultságát illetően.

3.4.4 A kiszállítás igazolásaként az átvevő által aláírt rollkarte-szelvény, vagy ennek az okmánynak a digitális másolata szolgál.

3.4.5 Amennyiben mindkét kézbesítési kísérlet meghiúsul a csomagot a GLS a csomagcímkén megadott feladónak szállítja vissza.

3.4.6 Cash-Service, Utánvét beszedés a Feladó szabályszerű, írásos megbízása esetén történik. A GLS a beszedett utánvéteket a Feladó által a megbízáson megadott bankszámlaszámra utalja át. A GLS csak a hiánytalanul kitöltött utánvét beszedési megbízást fogad el. A beszedett (elismervény ellenében kézbesítéskor átvett) utánvétekért a GLS teljes felelősséggel tartozik. Az utánvét beszedés elmaradása azonban nem hozza létre a GLS tartozását a Feladó felé, az összeggel az eredeti jogviszonyban, továbbra is a Címzett tartozik. A szokásos biztosítási feltételek a nem beszedett utánvét összegre nem nyújtanak fedezetet. Utánvét beszedésének elmaradása esetén a GLS az utánvét beszedés szolgáltatási díjáig tartozik felelősséggel, továbbá tartozik közreműködni az utólagos beszedésben.

3.5 A GLS az általa a csomagról mért adatokat eltárolja, amihez a csomagszám segítségével lehet hozzáférni.

3.6 A GLS kockázati körén kívül eső teljesítési akadályok a fennállásuk idejére felmentik a GLS-t azon kötelezettségek alól, amelyek teljesítése ily módon lehetetlenné válik.

4. Tudakozódás, panaszok intézése

A GLS a székhelyén Vevőszolgálatot tart fenn, mely munkanapokon 7-20 óráig működik és a csomagszámok alapján felvilágosítást ad (IOD), a csomagokról, kérésre a GLS-CsomagPont részére POD-t küld.
A csomagok kézbesítési információja (státusza) a csomagfelvételt követő második munkanaptól kezdődően a www.gls-hungary.com honlapon a csomagkeresési menüben a csomagszám alapján lehívható.

Panaszok esetén azokat a GLS-CsomagPont fogadja, gondoskodik a kivizsgálásról, a helyesbítő tevékenységek megtételéről és tájékoztatja a panasztevőt. A panaszok a kifüggesztett Vásárlók könyvébe is beírhatók.

5. A feladó egyetértése az iparszerű csomagküldés sajátosságaival

A feladó a 3. pont (különösen 3.1 pont) alatt leírt szolgáltatási terjedelmet teljes mértékben kielégítőnek fogadja el, és lemond a további intézkedésekről, különösen a csatlakozási pontok dokumentációjára vonatkozóan.

6. A szállításból kizárt tárgyak köre

A 3. (különösen a 3.1) pontban rögzített folyamatokra tekintettel a GLS az alábbiakban felsorolt árukat értékük és/vagy összetételük miatt kizárja a szállításból. A GLS tartalmi vizsgálat nélkül, lezárt, sértetlen csomagokat vesz át fuvarozásra és azokat lezártan, tartalmi vizsgálat nélkül szolgáltatja ki a címzettnek. A GLS a csomag tartalmát nem ellenőrizni abból a szempontból, hogy megsértették-e az alábbi kizárási szabályokat.

6.1 A szállításból ki vannak zárva a 40 kg-ot meghaladó tömegű, a 3 m-t meghaladó körméretű (körméret = 2xszélesség + hosszúság). A csomag maximális hosszaként 2 m, maximális magasságaként 0,6 m és maximális szélességként 0,8 m engedélyezett.

6.2 A csomag értéke nem haladhatja meg az 500 000 forintot.

6.3 A szállításból ki van zárva:

 • a nem kielégítő módon és/vagy nem kereskedelemben szokásos módon csomagolt áruk,
 • a láthatóan túlsúlyos, vagy túlméretes küldemények
 • az összepántolt csomagok,
 • a bármilyen módon különlegesen óvatos kezelést igénylő áru (pl. különösen törékeny vagy csak függőlegesen állva vagy az egyik meghatározott oldalán fektetve szállítható),
 • romlandó, fertőző, undort keltő áruk,
 • romlandó élelmiszer, palackozott italok
 • a hőmérsékletre érzékeny áruk,
 • földi maradványok,
 • élő állatok és növények,
 • különlegesen értékes áru (pl. pénz, nemesfém és drágakő, kihúzott nyereményszelvények és hasonlók, ékszer, drágakő, igazgyöngy, antikvitás),
 • műtárgyak, előszereteti értékkel rendelkező tárgyak,
 • telefonkártya és a mobiltelefon-feltöltőkártya,
 • pénzértékű dokumentum (pl. értékpapír, váltó, takarékbetétkönyv...),
 • lőszerek, lőfegyver, robbanószerek és hasonlók,
 • a címzett postafiók címére szóló csomagok,
 • az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk,
 • a következő célországokba szóló csomag: Görögország, a jelenleg az Európai Unióhoz nem tartozó országok, valamennyi európai sziget (kivéve Málta és Ciprus), Izland, Vatikán, San Marino, Monaco.

6.4 A külföldi rendeltetéssel átadott csomagok esetén a felvételből ki vannak zárva ezenkívül, a személyes ingóságok, a jövedéki- és fogyasztási adóköteles termékek, palackozott italok és az ATA-Carnet-vel kísért áruk.

6.5 Az automatikusan nem szortírozható áru (pl.: fadoboz) átvételéhez külön megállapodásra van szükség.

6.6 GLS a 6.1-6.4. pontban rögzített kizárási szabályok ellenében feladott csomagok által okozott rongálódásért vagy veszteségért csak azzal a feltétellel vállal felelősséget, hogy a feladó a GLS-sel előzetesen az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen írásban közölte a csomag tartalmát és értékét, és a GLS ennek ismeretében írásban kifejezetten jóváhagyta az átvételt. A közreműködő, fuvarozó vagy kisegítőjének írásos hozzájárulása, valamint a csomag hallgatólagos átvétele nem jelenti a GLS fenti hozzájárulását.

6.7 Amennyiben a feladó a 6.1-6.5. pontok ellenében ad át csomagot a GLS-nek, akkor a GLS teljesen szabadon dönthet arról, hogy a feladónak elvitelre rendelkezésre bocsátja a csomagot vagy a feladó költségére visszaszállítja, raktározza vagy átadja azt valamely másik szolgáltatónak továbbszállításra, akinél nincsenek kizárási szabályok érvényben. Amennyiben a körülmények igazolják, a GLS jogosult az ilyen árut a feladó előzetes értesítése után a feladó költségére értékesíteni, vagy a veszély elhárítása céljából megsemmisíteni.

7. A feladó kötelezettségei

7.1 A feladó köteles minden csomagot a GLS által jóváhagyott és hiánytalanul kitöltött dokumentummal ellátni és/vagy azt mellékelni. A feladó felel a hiányosságból eredő bármilyen hiba következményeiért.

7.2 A GLS csomagcímkén az alábbiakat kell a feladónak megadnia:

Címzett rovat: - címzett neve
- irányítószám, város
- utca, házszám, emelet, ajtó
- címzett telefonos elérhetősége (a kézbesítés megkönnyítése érdekében megadható)
Tartalom:  - csomag tartalma
- csomag tartalmának értéke
Feladó:

- feladó neve
- irányítószám, város
- utca, házszám, emelet, ajtó
- feladó telefonos elérhetősége (kézbesítés bármilyen akadályoztatásakor segítségkérés lehetősége érdekében megadható)

 

7.3 A feladó felelős a feladott áru szabályszerű és a fent vázolt szolgáltatási terjedelem fényében az igénybevételnek megfelelő külső és belső csomagolásáért oly módon, hogy a csomagolás különösen biztosítsa, hogy ne lehessen a csomag tartalmához hozzáférni anélkül, hogy az ne hagyna egyértelmű nyomot a külső csomagoláson. A GLS csomagolási irányelve útmutatást ad Önnek a kérdésben (lásd a www.gls-hungary.com oldalt).

8. Csomag, csomagcímke, csomagolás, címzés, lezárás

Az áru gondos és szakszerű csomagolása biztosítja azt, hogy a feladott csomag a gépi csomagkezelésre, rakodásra, hatékony közúti továbbításra alkalmas legyen és így az áru sérülésmentesen érkezzen meg a címre.
A GLS csak a megfelelően becsomagolt, és megcímzett küldeményekért vállal felelősséget.

A csomagok kezelése a GLS rendszerben iparszerű technológiával történik, ezért nem adhatók fel az olyan csomagok, melyek a csomagszállításban használatos technológiával nem kezelhetők.

A csomagolásnál következő feltételeket kell teljesíteni:

 • Csak teljesen lezárt csomag adható fel,
 • Olyan csomag, melyből hosszú, hegyes részek állnak ki, nem alkalmas a csomagszállításra,
 • A dobozokat optimálisan ki kell használni, a csomagolóanyag megfelelő mérete és minősége, valamint a teljes tér belső kitöltése megóvja az árut,
 • Törékeny áru hungarocellel vagy egyéb bélelő, töltőanyaggal legyen körbevéve, a „Törékeny" jelzés gondosságra int, de nem védi az árut,
 • A csomagba helyezett üvegeket, flakonokat egymástól, valamint alulról és felülről is védőréteggel kell védeni,
 • Különleges alakzatú, nehezen csomagolható árut a zsugorfóliázáson belül is védeni kell egyéb csomagolással,
 • A kartondobozt (a feladó céges logójával ellátott) ragasztószalaggal zárják le minden oldalról, amennyiben erre mód van,
 • Összepántolt dobozok nem vehetők fel, mert a csomagolás széteshet, és csak a címkével azonosított csomagegység ér célba,
 • A címzést, a csomagjegyet, a szállítólevelet tartalmazó tasakot, illetve a különszolgáltatásokat azonosító matricákat a csomag legnagyobb felületére kell ragasztani,
 • Több csomag egy címre történő feladása esetén a különleges szolgáltatásokat jelölő matricákat minden csomagra fel kell ragasztani.
 • Utánvétel megrendelése esetén a beszedendő összeget az Utánvét beszedési megbízáson és a küldeményen, a GLS által rendszeresített matrica alkalmazásával, (több csomag esetén az utánvét matricát minden csomagra fel kell ragasztani és a beszedendő összeget az egyes csomagok értékének megfelelően kell azokon feltüntetni) teljes összegben, egyezően kell feltüntetni. Hibás, hiányos megrendelés esetén a GLS egyeztetést kísérel meg.
 • Veszélyes áru még külső jelzéssel sem adható fel.

9. Szállítmányozási díjak, a költségek megtérítése

9.1 A GLS-CsomagPont és a feladó között a meghirdetett díjak és pótdíjak vannak érvényben. Ezek alapját az 1 köbméter = 166,67 kilogramm képezi. A visszáru és az automatikusan nem szortírozható áru szállítása a mindenkor érvényes ártáblázat szerint történik.

 

9.2 A feladó által tilos ellenigényt leszámlázni, kivéve, ha azt a bíróság jogerősen megítélte, vagy a GLS írásban elismerte.

 

10. Felelősség

 

10.1 A GLS a fuvarozás alapfeltételeiről szóló törvényi szabályozás szerint felel. A CMR rendelkezéseit a felelősségről a határokon átlépő közúti szállítás esetén kell alkalmazni.

 

10.2 A GLS felel azért az elvesztés vagy sérülés által keletkezett kárért, mialatt a csomag a GLS felügyelete alatt van a csomag bruttó tömegének minden kilogrammja után 8,33 Nemzetközi Valutaalap SDR (különleges lehívási jog) összegben. A GLS nem felel az olyan következményes károkért, mint pl. a tisztán gazdasági veszteség, vagy elmaradt haszon.

 

11. Biztosítás

 

11.1 Azokban az esetekben, amelyekben a feladó nem kötött szállítási biztosítást és a fuvardíjat meg-fizette, a GLS lemond a 10.1. pont 1. bekezdése szerinti felelősségkorlátozásról, és megtéríti a feladott áru értékét legfeljebb:

 • a nettó beszerzési ár, illetve
 • használt árunál a napi érték, illetve
 • árverés alkalmával eladott árunál az árverésen elért ár mértékéig attól függően, hogy az egyes esetekben melyik ár a legalacsonyabb, csomagonként azonban legfeljebb 50 000 Ft/csomag mértékig.

A feladó és biztosítója között megállapodott visszatartás csak akkor alapozza meg a GLS megfelelő joglemondását, ha arról írásban kifejezetten megállapodtak.

 

11.2 A feladó nem jogosult a GLS hozzájárulása nélkül átengedményezni vagy elzálogosítani a biztosítási követelést.

12. A költségek megtérítése

A feladó további igényeinek kizárása. A feladó nem érvényesítheti a GLS-sel szemben fennálló további igényeit pénzbírság, kötbér továbbterhelésének formájában, amelyet a feladó harmadik személynek köteles teljesíteni, különösen, ha ennek a harmadik személynek nem áll módjában az igényét GLS-sel szemben közvetlenül érvényesíteni.

 

13. Elévülés

 

13.1 A GLS-sel szemben fennálló minden követelés egy év elteltével elévül.

 

13.2 Az elévülési idő annak a napnak a végével kezdődik, amikor a csomagot kézbesítették, illetve ha a kézbesítésre nem került sor, annak a napnak a végével, amikor a kézbesítésnek meg kellett volna történnie.

 

14. Írásbeliség

 

Mellék és kiegészítő megállapodások illetve a megállapodástól való eltérés kizárólag írásos formában érvényesek.

 

15. Részleges hatály / bírósági területi illetékessége

 

15.1 Amennyiben ezen Általános Üzleti Feltételek valamely rendelkezése hatálytalan lenne, vagy azzá válna, akkor ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. A hatálytalan rendelkezés helyébe olyat kell léptetni, amely gazdasági céljával a lehető legközelebb áll ahhoz.

 

15.2 A bírósági illetékesség helye Budapest.

Az Általános Üzleti Feltételekben szereplő fogalmak meghatározása

IOD  elektronikus, vagy szóbeli információ a csomagkézbesítésről
POD  a csomag átadását igazoló írásos igazolás
Rollkarte  a GLS által használt, csomagszámonként kiállított fuvarokmány, melyen az átvevő a csomag átvételét igazolja, a POD az aláírt Rollkarte kivonata, másolatban
Feladó  a csomag feladója, a GLS-CsomagPont ügyfele, a mindenkori költségviselő

 

Jelen Általános Üzleti Feltételek GLS-CsomagPont ügyfelekre és alvállalkozói közvetlen értékesítésre vonatkozó változata, érvényes 2012. április 1-jétől.

 

Jelen Általános Üzleti Feltételek-et és a GLS-CsomagPontok érvényes díjtételeit a GLS a www.gls-hungary.com honlapon közzéteszi. A Feladó a GLS-CsomagPont Átvételi elismervény aláírásával tudomásul veszi az Általános Üzleti Feltételekben foglaltakat.